229889.com公式规律「平特一尾」

 

058期平特一尾公式

上期算出下期平特一尾公式(1)-按落球顺序
044期 30 0尾 -11 1尾 -20 0尾 -32 2尾 -43 3尾 -33 3尾 -T34 4尾 3尾
045期 37 7尾 -32 2尾 -30 0尾 -47 7尾 -39 9尾 -28 8尾 -T23 3尾 9尾
046期 21 1尾 -11 1尾 -28 8尾 -34 4尾 -18 8尾 -13 3尾 -T19 9尾 8尾
047期 21 1尾 -08 8尾 -14 4尾 -02 2尾 -35 5尾 -32 2尾 -T04 4尾 5尾
048期 45 5尾 -49 9尾 -43 3尾 -29 9尾 -01 1尾 -32 2尾 -T05 5尾 1尾
049期 19 9尾 -06 6尾 -23 3尾 -01 1尾 -45 5尾 -47 7尾 -T49 9尾 5尾
050期 24 4尾 -19 9尾 -13 3尾 -35 5尾 -06 6尾 -20 0尾 -T43 3尾 6尾
051期 44 4尾 -12 2尾 -39 9尾 -06 6尾 -35 5尾 -42 2尾 -T22 2尾 5尾
052期 29 9尾 -05 5尾 -04 4尾 -32 2尾 -24 4尾 -03 3尾 -T02 2尾 4尾
053期 12 2尾 -30 0尾 -41 1尾 -10 0尾 -14 4尾 -37 7尾 -T05 5尾 4尾
054期 38 8尾 -37 7尾 -04 4尾 -07 7尾 -23 3尾 -01 1尾 -T34 4尾 3尾
055期 09 9尾 -41 1尾 -02 2尾 -01 1尾 -16 6尾 -30 0尾 -T35 5尾 6尾
056期 04 4尾 -07 7尾 -21 1尾 -35 5尾 -41 1尾 -24 4尾 -T18 8尾 1尾
057期 43 3尾 -13 3尾 -11 1尾 -17 7尾 -33 3尾 -14 4尾 -T27 7尾 3尾
058期 平特一尾:3尾  
上期算出下期平特一尾公式(2)-按落球顺序
045期 37 7尾 -32 2尾 -30 0尾 -47 7尾 -39 9尾 -28 8尾 -T23 3尾 9尾
046期 21 1尾 -11 1尾 -28 8尾 -34 4尾 -18 8尾 -13 3尾 -T19 9尾 1尾
047期 21 1尾 -08 8尾 -14 4尾 -02 2尾 -35 5尾 -32 2尾 -T04 4尾 5尾
048期 45 5尾 -49 9尾 -43 3尾 -29 9尾 -01 1尾 -32 2尾 -T05 5尾 9尾
049期 19 9尾 -06 6尾 -23 3尾 -01 1尾 -45 5尾 -47 7尾 -T49 9尾 5尾
050期 24 4尾 -19 9尾 -13 3尾 -35 5尾 -06 6尾 -20 0尾 -T43 3尾 9尾
051期 44 4尾 -12 2尾 -39 9尾 -06 6尾 -35 5尾 -42 2尾 -T22 2尾 5尾
052期 29 9尾 -05 5尾 -04 4尾 -32 2尾 -24 4尾 -03 3尾 -T02 2尾 5尾
053期 12 2尾 -30 0尾 -41 1尾 -10 0尾 -14 4尾 -37 7尾 -T05 5尾 4尾
054期 38 8尾 -37 7尾 -04 4尾 -07 7尾 -23 3尾 -01 1尾 -T34 4尾 7尾
055期 09 9尾 -41 1尾 -02 2尾 -01 1尾 -16 6尾 -30 0尾 -T35 5尾 6尾
056期 04 4尾 -07 7尾 -21 1尾 -35 5尾 -41 1尾 -24 4尾 -T18 8尾 7尾
057期 43 3尾 -13 3尾 -11 1尾 -17 7尾 -33 3尾 -14 4尾 -T27 7尾 3尾
058期 平特一尾:3尾  
上期算出下期平特一尾公式(3)-按落球顺序
043期 40 0尾 -22 2尾 -15 5尾 -35 5尾 -49 9尾 -03 3尾 -T39 9尾 2尾
044期 30 0尾 -11 1尾 -20 0尾 -32 2尾 -43 3尾 -33 3尾 -T34 4尾 0尾
045期 37 7尾 -32 2尾 -30 0尾 -47 7尾 -39 9尾 -28 8尾 -T23 3尾 9尾
046期 21 1尾 -11 1尾 -28 8尾 -34 4尾 -18 8尾 -13 3尾 -T19 9尾 1尾
047期 21 1尾 -08 8尾 -14 4尾 -02 2尾 -35 5尾 -32 2尾 -T04 4尾 1尾
048期 45 5尾 -49 9尾 -43 3尾 -29 9尾 -01 1尾 -32 2尾 -T05 5尾 1尾
049期 19 9尾 -06 6尾 -23 3尾 -01 1尾 -45 5尾 -47 7尾 -T49 9尾 6尾
050期 24 4尾 -19 9尾 -13 3尾 -35 5尾 -06 6尾 -20 0尾 -T43 3尾 4尾
051期 44 4尾 -12 2尾 -39 9尾 -06 6尾 -35 5尾 -42 2尾 -T22 2尾 5尾
052期 29 9尾 -05 5尾 -04 4尾 -32 2尾 -24 4尾 -03 3尾 -T02 2尾 5尾
053期 12 2尾 -30 0尾 -41 1尾 -10 0尾 -14 4尾 -37 7尾 -T05 5尾 2尾
054期 38 8尾 -37 7尾 -04 4尾 -07 7尾 -23 3尾 -01 1尾 -T34 4尾 3尾
055期 09 9尾 -41 1尾 -02 2尾 -01 1尾 -16 6尾 -30 0尾 -T35 5尾 1尾
056期 04 4尾 -07 7尾 -21 1尾 -35 5尾 -41 1尾 -24 4尾 -T18 8尾 4尾
057期 43 3尾 -13 3尾 -11 1尾 -17 7尾 -33 3尾 -14 4尾 -T27 7尾 3尾
058期 平特一尾:3尾  
上期算出下期平特一尾公式(4)-按落球顺序
047期 21 1尾 -08 8尾 -14 4尾 -02 2尾 -35 5尾 -32 2尾 -T04 4尾 5尾
048期 45 5尾 -49 9尾 -43 3尾 -29 9尾 -01 1尾 -32 2尾 -T05 5尾 5尾
049期 19 9尾 -06 6尾 -23 3尾 -01 1尾 -45 5尾 -47 7尾 -T49 9尾 9尾
050期 24 4尾 -19 9尾 -13 3尾 -35 5尾 -06 6尾 -20 0尾 -T43 3尾 6尾
051期 44 4尾 -12 2尾 -39 9尾 -06 6尾 -35 5尾 -42 2尾 -T22 2尾 4尾
052期 29 9尾 -05 5尾 -04 4尾 -32 2尾 -24 4尾 -03 3尾 -T02 2尾 2尾
053期 12 2尾 -30 0尾 -41 1尾 -10 0尾 -14 4尾 -37 7尾 -T05 5尾 4尾
054期 38 8尾 -37 7尾 -04 4尾 -07 7尾 -23 3尾 -01 1尾 -T34 4尾 8尾
055期 09 9尾 -41 1尾 -02 2尾 -01 1尾 -16 6尾 -30 0尾 -T35 5尾 5尾
056期 04 4尾 -07 7尾 -21 1尾 -35 5尾 -41 1尾 -24 4尾 -T18 8尾 1尾
057期 43 3尾 -13 3尾 -11 1尾 -17 7尾 -33 3尾 -14 4尾 -T27 7尾 3尾
058期 平特一尾:3尾  
上期算出下期平特一尾公式(5)-按落球顺序
047期 21 1尾 -08 8尾 -14 4尾 -02 2尾 -35 5尾 -32 2尾 -T04 4尾 2尾
048期 45 5尾 -49 9尾 -43 3尾 -29 9尾 -01 1尾 -32 2尾 -T05 5尾 5尾
049期 19 9尾 -06 6尾 -23 3尾 -01 1尾 -45 5尾 -47 7尾 -T49 9尾 9尾
050期 24 4尾 -19 9尾 -13 3尾 -35 5尾 -06 6尾 -20 0尾 -T43 3尾 0尾
051期 44 4尾 -12 2尾 -39 9尾 -06 6尾 -35 5尾 -42 2尾 -T22 2尾 4尾
052期 29 9尾 -05 5尾 -04 4尾 -32 2尾 -24 4尾 -03 3尾 -T02 2尾 2尾
053期 12 2尾 -30 0尾 -41 1尾 -10 0尾 -14 4尾 -37 7尾 -T05 5尾 7尾
054期 38 8尾 -37 7尾 -04 4尾 -07 7尾 -23 3尾 -01 1尾 -T34 4尾 8尾
055期 09 9尾 -41 1尾 -02 2尾 -01 1尾 -16 6尾 -30 0尾 -T35 5尾 5尾
056期 04 4尾 -07 7尾 -21 1尾 -35 5尾 -41 1尾 -24 4尾 -T18 8尾 4尾
057期 43 3尾 -13 3尾 -11 1尾 -17 7尾 -33 3尾 -14 4尾 -T27 7尾 3尾
058期 平特一尾:3尾  

注:资料信息仅供参考;按此投注风险自负! 

【金光佛论坛】易记域名:www.229889.com