229889.com公式规律「平特一尾」

 

097期平特一尾公式

上期算出下期平特一尾公式(1)-按落球顺序
085期 14 4尾 -45 5尾 -04 4尾 -24 4尾 -39 9尾 -19 9尾 -T08 8尾 9尾
086期 03 3尾 -22 2尾 -44 4尾 -19 9尾 -16 6尾 -41 1尾 -T29 9尾 1尾
087期 21 1尾 -20 0尾 -13 3尾 -43 3尾 -49 9尾 -18 8尾 -T30 0尾 8尾
088期 24 4尾 -28 8尾 -43 3尾 -27 7尾 -23 3尾 -37 7尾 -T16 6尾 7尾
089期 06 6尾 -21 1尾 -37 7尾 -22 2尾 -15 5尾 -05 5尾 -T36 6尾 5尾
090期 19 9尾 -30 0尾 -08 8尾 -44 4尾 -25 5尾 -09 9尾 -T37 7尾 9尾
091期 48 8尾 -49 9尾 -44 4尾 -22 2尾 -15 5尾 -42 2尾 -T06 6尾 2尾
092期 29 9尾 -14 4尾 -30 0尾 -16 6尾 -10 0尾 -43 3尾 -T11 1尾 3尾
093期 13 3尾 -02 2尾 -38 8尾 -23 3尾 -35 5尾 -46 6尾 -T17 7尾 6尾
094期 32 2尾 -44 4尾 -04 4尾 -09 9尾 -26 6尾 -20 0尾 -T11 1尾 0尾
095期 12 2尾 -32 2尾 -23 3尾 -35 5尾 -16 6尾 -15 5尾 -T02 2尾 5尾
096期 06 6尾 -42 2尾 -01 1尾 -05 5尾 -04 4尾 -43 3尾 -T08 8尾 3尾
097期 平特一尾:3尾  
上期算出下期平特一尾公式(2)-按落球顺序
085期 14 4尾 -45 5尾 -04 4尾 -24 4尾 -39 9尾 -19 9尾 -T08 8尾 4尾
086期 03 3尾 -22 2尾 -44 4尾 -19 9尾 -16 6尾 -41 1尾 -T29 9尾 1尾
087期 21 1尾 -20 0尾 -13 3尾 -43 3尾 -49 9尾 -18 8尾 -T30 0尾 3尾
088期 24 4尾 -28 8尾 -43 3尾 -27 7尾 -23 3尾 -37 7尾 -T16 6尾 7尾
089期 06 6尾 -21 1尾 -37 7尾 -22 2尾 -15 5尾 -05 5尾 -T36 6尾 7尾
090期 19 9尾 -30 0尾 -08 8尾 -44 4尾 -25 5尾 -09 9尾 -T37 7尾 9尾
091期 48 8尾 -49 9尾 -44 4尾 -22 2尾 -15 5尾 -42 2尾 -T06 6尾 4尾
092期 29 9尾 -14 4尾 -30 0尾 -16 6尾 -10 0尾 -43 3尾 -T11 1尾 3尾
093期 13 3尾 -02 2尾 -38 8尾 -23 3尾 -35 5尾 -46 6尾 -T17 7尾 8尾
094期 32 2尾 -44 4尾 -04 4尾 -09 9尾 -26 6尾 -20 0尾 -T11 1尾 0尾
095期 12 2尾 -32 2尾 -23 3尾 -35 5尾 -16 6尾 -15 5尾 -T02 2尾 3尾
096期 06 6尾 -42 2尾 -01 1尾 -05 5尾 -04 4尾 -43 3尾 -T08 8尾 3尾
097期 平特一尾:3尾  
上期算出下期平特一尾公式(3)-按落球顺序
086期 03 3尾 -22 2尾 -44 4尾 -19 9尾 -16 6尾 -41 1尾 -T29 9尾 9尾
087期 21 1尾 -20 0尾 -13 3尾 -43 3尾 -49 9尾 -18 8尾 -T30 0尾 8尾
088期 24 4尾 -28 8尾 -43 3尾 -27 7尾 -23 3尾 -37 7尾 -T16 6尾 6尾
089期 06 6尾 -21 1尾 -37 7尾 -22 2尾 -15 5尾 -05 5尾 -T36 6尾 2尾
090期 19 9尾 -30 0尾 -08 8尾 -44 4尾 -25 5尾 -09 9尾 -T37 7尾 9尾
091期 48 8尾 -49 9尾 -44 4尾 -22 2尾 -15 5尾 -42 2尾 -T06 6尾 6尾
092期 29 9尾 -14 4尾 -30 0尾 -16 6尾 -10 0尾 -43 3尾 -T11 1尾 6尾
093期 13 3尾 -02 2尾 -38 8尾 -23 3尾 -35 5尾 -46 6尾 -T17 7尾 6尾
094期 32 2尾 -44 4尾 -04 4尾 -09 9尾 -26 6尾 -20 0尾 -T11 1尾 1尾
095期 12 2尾 -32 2尾 -23 3尾 -35 5尾 -16 6尾 -15 5尾 -T02 2尾 5尾
096期 06 6尾 -42 2尾 -01 1尾 -05 5尾 -04 4尾 -43 3尾 -T08 8尾 3尾
097期 平特一尾:3尾  

注:资料信息仅供参考;按此投注风险自负! 

【金光佛论坛】易记域名:www.229889.com