229889.com公式规律「必杀三肖」

 

034期杀三肖中特公式

上期算出下期杀三肖中特公式(1)-按落球顺序
023期 19蛇 -12鼠 -13猪 -09兔 -21兔 -46虎 -T15 杀:狗猪鼠
024期 43蛇 -30马 -24鼠 -25猪 -22虎 -32龙 -T11 杀:猪鼠牛
025期 24鼠 -44龙 -26狗 -47牛 -35牛 -21兔 -T08 杀:鸡狗猪
026期 16猴 -49猪 -34虎 -32龙 -28猴 -10虎 -T45 杀:牛虎兔
027期 15鸡 -08龙 -17羊 -23牛 -39鸡 -44龙 -T40 杀:马羊猴
028期 13猪 -32龙 -46虎 -34虎 -41羊 -35牛 -T30 杀:牛虎兔
029期 33兔 -38狗 -47牛 -27鸡 -06马 -21兔 -T46 杀:鼠牛虎
030期 28猴 -40猴 -10虎 -04猴 -43蛇 -25猪 -T39 杀:牛虎兔
031期 09兔 -12鼠 -31蛇 -23牛 -05羊 -43蛇 -T29 杀:龙蛇马
032期 40猴 -38狗 -18马 -46虎 -23牛 -04猴 -T15 杀:蛇马羊
033期 12鼠 -32龙 -37猪 -45兔 -07蛇 -22虎 -T47 杀:狗猪鼠
034期 杀三肖中特:杀:狗猪鼠  
上期算出下期杀三肖中特公式(2)-按落球顺序
020期 33兔 -16猴 -08龙 -13猪 -05羊 -02狗 -T41 杀:羊猴鸡
021期 39鸡 -36鼠 -16猴 -49猪 -29羊 -42马 -T34 杀:羊猴鸡
022期 14狗 -49猪 -15鸡 -33兔 -13猪 -21兔 -T01 杀:狗猪鼠
023期 19蛇 -12鼠 -13猪 -09兔 -21兔 -46虎 -T15 杀:狗猪鼠
024期 43蛇 -30马 -24鼠 -25猪 -22虎 -32龙 -T11 杀:蛇马羊
025期 24鼠 -44龙 -26狗 -47牛 -35牛 -21兔 -T08 杀:鸡狗猪
026期 16猴 -49猪 -34虎 -32龙 -28猴 -10虎 -T45 杀:狗猪鼠
027期 15鸡 -08龙 -17羊 -23牛 -39鸡 -44龙 -T40 杀:马羊猴
028期 13猪 -32龙 -46虎 -34虎 -41羊 -35牛 -T30 杀:兔龙蛇
029期 33兔 -38狗 -47牛 -27鸡 -06马 -21兔 -T46 杀:鼠牛虎
030期 28猴 -40猴 -10虎 -04猴 -43蛇 -25猪 -T39 杀:羊猴鸡
031期 09兔 -12鼠 -31蛇 -23牛 -05羊 -43蛇 -T29 杀:龙蛇马
032期 40猴 -38狗 -18马 -46虎 -23牛 -04猴 -T15 杀:鸡狗猪
033期 12鼠 -32龙 -37猪 -45兔 -07蛇 -22虎 -T47 杀:狗猪鼠
034期 杀三肖中特:杀:狗猪鼠  

注:资料信息仅供参考;按此投注风险自负!

 

【金光佛论坛】易记域名:www.229889.com